Ungskogsröjning, Röjning, Plantröjning

Enkelställning är det vanligaste sättet att röja

Enkelställning är det vanligaste sättet att röja på. Målet är att de träd du lämnar kvar står ungefär jämnt fördelade. Du enkelställer ett bestånd vid 2–5 meters höjd. I naturliga föryngringar, sådder och i lövbestånd kan du behöva enkelställa träden tidigare.

Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna.

Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall.

Beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen kan du röja på olika sätt.

 

Röjning

 


Rojsog cuting gras

Pris: 330,00 SEK
Skogsservice Rojsog cuting gras fran 330 sek per 1h

Ungskogsrojning

Pris: 330,00 SEK
Skogsservice Ungskogsrojning fran 330sek per 1h

Rojning

Pris: 370,00 SEK
Skogsservice Rojning fran 370sek per 1h