Jord & Omplantering

Den jord som används till en bonsai är vanligtvis mycket porös och mycket genomsläpplig av vatten. Anledningen till detta är att bonsaier har förhållandevis små krukor, ett litet rotsystem och måste vattnas ofta. Den porösa jorden förhindrar att vatten blir stående i krukan, vilket minskar risken att de ömtåligaste rötterna ruttnar.

Vad är AKADAM, KANUM och KIRIYU?

- Lera från japanska områden där kalcium (kalcium) inte är närvarande i jorden

- Lera brinner, vilket innebär att det inte innehåller några levande organismer och oönskade bakterier

- Lämplig för alla träd, buskar och växter som inte använder kalcium i jorden

- Den granulära kompositionen ger tillräcklig vatten  och luftgenomströmning i marken, vilket är särskilt bra för unga växter som bildar rötter

- Lämplig för alla träd, buskar och växter (rum och bonsai) som inte tolererar kalcium (kalcium)

- Lämplig för alla växter och träd importerade från Japan

Den exakta jordblandningen som ska användas beror på vilken typ av växt som odlas.

Ingen jordsammansättning är dock garanterat rätt, utan den erfarne odlaren lär sig med tiden att blanda till jord som passar bra i längden. Den bästa universaljorden för bonsaier blandas av helt vanlig planteringsjord uppblandad med sand för att öka porositeten.

 

Akadama

This is a superior soil for your bonsai. Japanese masters use akadama for their highest quality bonsai – both to promote root growth and provide a medium for optimal water and nutrient retention.

Akadama is time tested over centuries in Japan.  It is mined from ancient volvanic “soils”, then spread to dry and sifted to separate the grain sizes.  In addition to bonsai, akadama has universal uses due to its ability to hold water and nutrients without being water logged.  The characteristics of this “soil” includes it’s porosity, stability and it’s ability to store water and mineral nutrients and release these to plant roots.  Akadama facilitates fine hair root growth.  It is ideal for pot growth because of its properties of moisture retention, drainage and air space.  Peat, compost and humus can increase fertility but rapidly break down in container culture because of frequent watering.  These organic materials retain water and increase the risk of root rot.  

Akadama is a great general use “soil” or as an additive to other mixes.  All plants do well in akadama, including azaleas.  I use akadama straight for struggling plants and have great results.  I have seen incredible differences in root growth on plants grown in akadama, mainly for its ability to promote fine hair roots.  It simplifies repotting chores since roots are fibrous rather and hard and thick.  This makes it easier on hands and tools also.

Akadama is what the Japanese use and the best soil to use with any bonsai.  Adadama is ideal for all bonsai and plants because it tells you when to water, promotes fine feeder roots and is long lasting.  When akadama is a light tan color, that means it is dry and when it is a dark brown color, that means it has enough water for the bonsai.  You can not over water with akadama.   I have found by using akadama that my bonsai do much better, look healthier and are all around easier to care for.  It is amazing the difference I have noticed since changing over, and now I ask why I hadn't looked into akadama sooner.  The akadama is imported from Japan.

Kanuma

Kanuma soil from Kanuma, Tochigi prefecture, Japan is especially good for Azalea and acid loving Bonsai.  Kanuma is fromthe main satsuki azalea growing area of Japan. It is mined the same as Akadama and is used mostly for acid loving plants. Kanuma facilitates fine hair root growth. It retains moisture and can absorb more water than it's weight and yet allows for air space. It's PH varies from 4.5 to 5. Both Akadama and Kanuma simplify the repotting chores since roots are fibrous rather than hard.
 
This soil is named after the region of Japan it comes from.  Kanuma is mined from 10 feet below, allowed to air dry, gets crushed and then is sorted into different sizes.

Ideal for acid-loving plants such as Azalea, Gardenias and Camellias.  You can use it straight, or as an amendment.  Available in small and medium Grain.  Kanuma is largely used for acid loving plants such as Azalea, Gardenias and Camellias.

This is the perfect soil additive for your tropical and azalea bonsai trees. It is lighter both in weight and color than akadama, but retains water and air just as well.

 

 

 

  • Akadama

  • Kiryu

  • Kanuma