Fördelning av bonsaiträd

Vi kommer att visa hur man formar trädet och vad det viktiga är för att få en bra form. Bonsai träden har många olika former som de har fått från naturen. 

 

  
Dunge Grupp av träd som bildar en dunge och har gemensam rotboll. Även kallad flotte.
Dödved Trädet saknar stora delar av sin bark, där veden är solblekt, död och torr. (jin och shari)
Informellt upprätt Den vanligaste stilformen och som namnet anger är trädet upprätt, men stammen är ändå inte rak.
Kaskad Formen ska ge sken av att trädet växer nedåt, utmed en klippa. Kronan ska sträcka sig nedanför krukans botten.
Klipplantering Ett eller flera träd växer på en sten, vilket ska föreställa ett berg. Proportionerna mellan sten och träd är viktig.
Kvastform Populär bland arter som har kraftig förgrening. Ingen öppen front utan en kvastlik krona.
Literati Minimalistiska träd som kräver vacker stam. Dessa har en mycket liten krona och är till 99% barrväxter. Svår men spännande stilform.
Lutande Kraftigt lutande stam.
Rot-över-sten Stammen växer på en sten och rötterna omfamnar denna på väg ner mot jorden. Vanlig art för denna stilform är tokyolönn (Acer buergerianum).
Halvkaskad Liknar kaskad, men denna stilform ska efterlikna ett träd som hänger ut över vattnet. Inget krav att kronan hamnar under krukhöjd.
Skog 3, 5, 7, 9, 11 eller fler träd i en grupp. Ska bestå av träd i olika ålder. De minsta ytterst för att skapa ett perspektiv. Inga stammar får skymma andra stammar.
Upprätt Rak stam. Anses vara en av de svåraste stilarna. Kallas även för formell upprätt.
Vindsvept Ska ge sken av ett träd som befinner sig på en blåsig kust med alla grenar växande åt samma håll.
 • Träd I sten

 • Tråd i en storm

 • Upprätt träd

 • Träd på stenig

 • Träd författare

 • Träd löst upprätt

 • Skogslandskap

 • Liten kaskad

 • Fördelning av bonsaiträd

  Trädtopp former

 • Styling rot