Bonsai krukor från Japan, Kina och Europa.

Bonsai kruka 17.5cm

Price: 130,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 17.5x14x5.5cm

Bonsai kruka 20cm

Price: 200,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 200mm Bredd - 150mm Högd- 60mm

Bonsai kruka 21.5cm

Price: 180,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 21.5x18x4cm

Bonsai kruka 18cm

Price: 130,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 18x14x5.5cm

Bonsai kruka 18.5cm

Price: 140,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 18.5x13.5x5.5cm

Bonsai kruka 19cm

Price: 200,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 19x15x3.5cm

Bonsai kruka 19cm

Price: 160,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 19x16x3.5cm

Bonsai kruka 19cm

Price: 160,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 19x16x3.5cm

Bonsai kruka 21.5cm

Price: 180,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 21.5x18x4cm

Bonsai kruka 21.5cm

Price: 180,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 21.5x18x4cm

Bonsai kruka 24cm

Price: 200,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 24x20x4.5cm

Bonsai kruka 3st 18 - 12 - 10cm

Price: 230,00 SEK
Bonsai kruka 3st Czech made 18x14x6cm 12x10x4.5cm 10x8x5cm

Bonsai kruka + fat 16.5cm

Price: 200,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 16.5x4.5cm

Bonsai kruka + fat 20cm

Price: 220,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 20x4.5cm

Bonsai kruka + fat 20cm

Price: 220,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 20x4.5cm

Bonsai kruka + fat 20cm

Price: 220,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 20x4.5cm

Bonsai kruka + fat 20cm

Price: 220,00 SEK
Bonsai kruka + fat Czech made 20x4.5cm

Bonsai kruka 14.5cm

Price: 250,00 SEK
Bonsai kruka Czech made 14.5x16cm

Bonsai kruka 12cm

Price: 85,00 SEK
Red - 12x10x5.5cm

Bonsai kruka 12cm

Price: 85,00 SEK
Dark blue - 12x10.5x4.5cm

Bonsai kruka 12cm

Price: 85,00 SEK
Green - 12x10x6cm

Bonsai kruka 15cm

Price: 90,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 150mm Bredd - 120mm Högd- 60mm

Bonsai kruka 12cm

Price: 85,00 SEK
Light blue - 12x9x6cm

Bonsai kruka 14cm

Price: 82,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 140mm Bredd - 140mm Högd- 45mm

Bonsai kruka 21cm

Price: 139,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 210mm Bredd - 165mm Högd- 80mm

Bonsai kruka 16.5cm

Price: 95,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 165mm Bredd - 130mm Högd- 70mm

Bonsai kruka 18cm

Price: 95,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 180mm Bredd - 135mm Högd- 70mm

Bonsai kruka 15cm

Price: 85,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 150mm Bredd - 110mm Högd- 55mm

Mizutani Japan - 17cm

Price: 150,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Hand Made Längt - 170mm Bredd - 125mm Högd- 60mm

Bonsai kruka 16.5cm

Price: 125,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 165mm Bredd - 130mm Högd- 70mm

Bonsai kruka 16cm

Price: 125,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 160mm Bredd - 125mm Högd- 65mm

Bonsai kruka 15,5cm

Price: 130,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 155mm Bredd - 100mm Högd- 60mm

Bonsai kruka 21cm

Price: 140,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 210mm Bredd - 170mm Högd- 75mm

Cascade bonsai kruka 10,5cm x 14,5cm

Price: 109,00 SEK
Cascade bonsai kruka 10,5cm x 14,5cm

Cascade bonsai kruka 10,5cm x 14,5cm

Price: 109,00 SEK
Cascade bonsai kruka 10,5cm x 14,5cm

Cascade bonsai kruka 10,5cm

Price: 109,00 SEK
Cascade bonsai kruka 10,5cm x 14,5cm

Bonsai kruka 17cm

Price: 155,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 170mm Bredd - 130mm Högd- 30mm

Mizutani Japan - 17cm

Price: 150,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Hand Made Längt - 170mm Bredd - 125mm Högd- 60mm

Round kruka 19,5cm

Price: 170,00 SEK
Bonsai kruka round Glaserade Längt - 150mm Högd- 55mm

Mizutani Japan kruka 17cm

Price: 150,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Längt - 170mm Bredd - 125mm Högd- 60mm

Mizutani Japan - 17cm

Price: 150,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Längt - 170mm Bredd - 125mm Högd- 60mm

Lendscape kruka - 18cm

Price: 190,00 SEK
Bonsai kruka Landscape Glaserade Längt - 180mm Bredd - 130mm Högd- 35mm

Round kruka 20cm

Price: 169,00 SEK
Bonsai kruka round Glaserade Längt - 200mm Högd- 70mm

Round kruka 20cm

Price: 169,00 SEK
Bonsai kruka round Glaserade Längt - 200mm Högd- 70mm

Mizutani Japan - 20cm

Price: 200,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Hand Made Längt - 200mm Bredd - 148mm Högd- 60mm

Bonsai kruka 19.5cm

Price: 165,00 SEK
Bonsai kruka Glaserade Längt - 195mm Bredd - 150mm Högd- 35mm

Mizutani Japan kruka 20cm

Price: 200,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Längt - 200mm Bredd - 148mm Högd- 60mm

Mizutani Japan - 20cm

Price: 200,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Längt - 200mm Bredd - 148mm Högd- 60mm

Mizutani Japan - 20cm

Price: 200,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Glaserade Hand Made Längt - 200mm Bredd - 148mm Högd- 60mm